Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi Pdf İndir


Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) günümüzde toplumun en önemli aktörlerinden biri konumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde STK’ların yarattıkları istihdam, bütçe büyüklükleri, geliştirdikleri projeler, kamu politikaları üzerindeki etkileri göz önüne alındığında geçmişe kıyasla çok daha güçlü oldukları ifade edilebilir. Ancak, bugün gelinen noktada STK’ların artık geçmişte olduğu gibi yönetilmelerinin mümkün olmadığı, profesyonel ve bilimsel yöntemin ilkeleriyle yüzleşmenin STK’lar için de bir zorunluluk haline geldiği anlaşılmaktadır. Günümüzde STK’ların hükümetler, uluslararası diğer kar amaçsız kuruluşlar, işletmeler, üniversiteler vb. paydaşları ile sürekli iletişim ve etkileşim halinde olmaları, bütçelerinin kimi zaman büyük boyutlu işletme bütçeleri ile yarışması gibi etkenler STK’lar için profesyonel yönetim ve örgütlenme usullerini benimsemeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Öte yandan STK’ların gelirlerinin önemli bir kısmının bağış ve yardımlardan oluşması, bu kuruluşlar için etkin kaynak kullanımının teknik verimliliğin ötesinde vicdani bir sorumluluk olduğunu düşündürtmektedir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ise ancak profesyonel bir yönetsel ve örgütsel yapının benimsenmesi ile mümkün olacaktır.

Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye’nin önde gelen STK’larının yönetsel ve örgütsel yapıları bahsi geçen STK’lardan toplanan veriler özelinde analiz edilmektedir. Çalışmada Türkiye’nin önde gelen STK’larının ne derece profesyonel bir yönetim anlayışına sahip oldukları, nasıl örgütlendikleri, finansal yapıları, paydaşlarla ilişkileri, teknik performansları, yaşadıkları sorunlar ve paydaşlardan beklentileri gibi konular ele alınarak bu kuruluşların yönetsel ve örgütsel yapılarının güncel durumu ortaya konulmakta ve uygulamaya dönük çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Bir önceki yazımız olan T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı Pdf İndir başlıklı makalemizde T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı ebook indir, T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı pdf indir ve T.C. Bayındırlılk ve İskan Bakanlığı pdf oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi Pdf İndirme işlemini başlatmak için aşağıda ki linklerden birini tercih edebilirsiniz
Antivirus test sonucu: Dosya temiz, güvenle indirebilirsiniz
Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi Pdf İndir Direkt Link
____________________________________________
Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi Pdf İndir Alternatif Link 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*